PROMOTION SET
ชุดโปรโมชั่นยอดนิยม
เซทสินค้าคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
มีประสิทธิภาพสูง
BLOWOUT
สินค้าใหม่มีตำหนิ คุณภาพ 100%
สินค้าที่ไม่ผ่าน QC สภาพมีตำหนิ
แต่คุณภาพ 100% เทียบเท่าสินค้าใหม่
CLEARANCE SALE
สินค้าเครียสตอค คุณภาพ 100%
สินค้าเครียสตอค ใกล้ครบวันหมดอายุ
แต่คุณภาพ 100% 

เปรียบเทียบเวย์โปรตีน